Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-09-12

 

Hur gammal kommer du att bli?

Det kan ju naturligtvis ingen ge ett korrekt svar på, men med stöd i decenniers forskning går det någotsånär att förutsäga din livslängd - med viss felmarginal naturligtvis.

Organisationen Aging Research har sammanställt ett test - Healthspan Calculator, "Calculate Your Life Expectancy" - som man kan besvara på webben och man får på en gång en uppskattning av sin egen livslängd.

Testet bygger på gedigen forskning och innehåller frågor om familjesituation, livsstil, kända sjukdomar m m. Det tar inte lång tid att besvara frågorna - och sedan kom för mig överraskningen. Inte bara att jag lever till jag blir XX.x år. Utan också åtta sidor text där jag för varje fråga får en utförlig kommentar - med både uppskattande tillrop och små pekpinnar - och ofta en länk till en webbplats där jag kan fördjupa mig.

Testet är definitivt värt dina 10 minuter! Testet och kommentarerna är på engelska.

(Tips: InternetWorlds nyhetsbrev 10 september 2004)|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips