Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-09-10

 

En bredsida mot styrningen av 24-timmarsmyndigheten

Idag kan vi läsa i Computer Sweden att ordföranden i 24-timmarsdelegationen, Eva Fernvall Markstedt, anser att 24-timmarsmyndigheten är ett omöjligt uppdrag. Samverkan mellan alla myndigheter kräver en vision om hur IT-samhället skall kunna förenkla för medborgarna genom e-tjänster och rationalisera för myndigheterna.

Men visionen saknas hos statsministern, hos ansvariga statsråd och hos myndighetschefer, delegationen arbetar med mycket små ekonomiska resurser och inblandade myndigheter arbetar alldeles för långsamt och ser mest till sina egna möjligheter att effektivisera.

Delegationen har arbetat nu i ett år och skall ha slutfört sitt arbete november 2006.

"Jag är bekymrad. Under det här året har jag inte sett några nya verkliga e-tjänster. Det här är det svåraste uppdrag jag någonsin haft. Samtidigt är det mycket spännande, säger Eva Fernvall Markstedt."

Sverige tappar mark när det gäller att vara en ledande IT-nation. Nyligen läste vi om Syd-Koreas kraftfulla utbyggnad av höghastighetsbredband. Det hör inte till vardagen att en regeringstillsatt ordförande ryter till som i den här intervjun. Förhoppningsvis får det effekt - medan det fortfarande finns tid att snabba på processerna.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips