Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-09-16

 

Orkanen Ivan allvarligare än de tidigareOrkanen Ivan har nu nått södra USA-kusten. Ivan är den värsta stormen på 25 år med enormt kraftiga vindar och skyfall. Och nu hotar en ny orkan, Jeanne, Puerto Rico, den fjärde orkanen inom en månad. APs foto visar vågor utanför Alabamakusten.

Här finns fotobildspel från Alabama och New Orleans och ett fotobildspel om Ivans förödelse på Jamaica några dagar tidigare och i den Karibiska övärlden.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips