Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-09-09

 

Vackert foto av jorden på nattenSatelliter från NASA fotograferar hela tiden från rymden och ger oss fascinerande bilder. Det här fotot är sammansatt av hundratals bilder som tagits av satelliter som cirklar i rymden och täcker in en stor del av jordklotet.

Man kan se hur vi människor har samlats i samhällen kring floder och nära oceaner, där man har lätt att med hjälp av fartyg nå andra länder och sälja sina varor. Men där man också är utsatt för orkaner med alltmer våldsam kraft, vilket vi på sista tiden har upplevt på avstånd och våndats med lokalbefolkningarna bl a i Japan, Kina, Indien och Florida.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips