Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-09-05

 

I Have A Dream!

Ofta hör man bara fragment ur Martin Luther Kings berömda tal. Här kan man i lugn och ro lyssna på varje ord i sin egen dator. Talet "I've Been to the Mountaintop" finns också med samt ett antal kända tal av retoriker som J.F. Kennedy, Malcolm X m fl.

American Rhetoric har lagt ut ljudfiler till 100 berömda tal av politiker och kända personer från USA. Vissa är utdrag ur talen, andra ljudfiler innehåller hela talet. Det är bara att botanisera bland mångfalden!

(Bildkälla: The King Center)
|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips