Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-09-02

 

Internet fyller 35 år idag

Det var för precis 35 år sedan. Den sagolika utvecklingen för Internet började den 2 september 1969, när några datavetare på UCLA kopplade ihop två skrymmande datorer med en grå 15-fots kabel för att testa ett nytt sätt att överföra data via nätverk.

Nu tvistar de insatta om hur skall man egentligen skall räkna födelsedatum för Internet. Andra menar nämligen att tideräkningen börjar för ca 25 år sedan, när Internet gick över till TCP/IP-protokollet.

CNN.coms teknikavdelning intervjuar i sin återblickande och framtidsspeglande artikel två av de stora som var med då för 35 år sedan som doktorander, S. Crocker och V. Cerf. Snabbare, snabbare och smartare, smartare förespår de att utvecklingen blir. Semantiska webben kommer vi att höra mer talas om - nästa generations webb där datorerna lättare kan hitta, sammanställa och behandla data av olika slag. Artikeln är läsvärd (på engelska).

(via slashdot)


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips