Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-09-02

 

Om skapade behov

Dag König skriver idag om våra nya skapade behov - av mobil, av internet, av..... Sådant som bara sker utan att vi riktigt lägger märke till att vi är fångade. Eller tar ställning till vad vi egentligen behöver.

"Jag vet inte om jag kastar sten i glashus, men när jag idag hörde på Vetenskapens värld IT på radion, intervjuade de en företrädare för PTS (Post och telestyrelsen) om bredband. Det han sade, som jag blev irriterad på var att man med bredband "kan skapa behov som man inte visste att man hade". Är inte detta lite kärnan i marknadsekonomin, att skapa behov, hitta på saker som du absolut inte kan vara utan. Enligt mobiltelefonundersökningen som jag bloggade om tidigare, så säger vissa att de hellre dör än att bli av med mobilen. Det kan låta lite roligt, men vad är det som detta egentligen uttrycker? Jag har själv hamnat i fällan, det märker jag exempelvis med min mobil. Man känner sig lite naken om man har gått ut utan att ha med sig den. (Men samtidigt känner jag en frihetskänsla över att få vara för mig själv, vara ifred.) Tänk vad många "behov" som vi har, som egentligen inte alls är några behov. Att avslöja dessa är början på vägen till frihet."

BBC News Online berättar idag att Microsoft Music senare i höst lanserar en konkurrent till Apples iTunes på MSN.net, där man helt lagligt kan ladda ner musik med hög kvalitet till sin digitala musikspelare för 99 US cent per låt. Det är ännu inte känt när musiktjänsten blir tillgänglig utanför USA. Microsoft vänder sig till den stora grupp som ännu inte har börjat använda sig av Apples iTunes.

Det här är ett bra exempel på det fenomen som Dag König skriver om. Enligt BBC News förväntar man sig att mer än 10 miljoner digitala musikspelare kommer att säljas inom de närmaste tolv månaderna i världen. Vilken revolution sedan Sony för 25 år sedan presenterade sin Walkman! Nu kan vi med musikens hjälp välja att ta kontroll över vår sinnesstämning och få glädje och kraft när energin tryter - var vi än befinner oss. Något oundgängligt för många redan idag.

(Läst i alfakrull.se. I Dags blogg finns också andras kommentarer till hans tankar.)


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips