Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-09-21

 

Sök på Hitta.se och finn SeniorNets alla klubbar!

Skriv in sökordet Seniornet och få upp adresserna till 38 klubbar och till riksföreningen SeniorNet Sweden. Länkar finns till hemsidorna hos klubbar som har sådana och kartor finns till de uppgivna adresserna.

Allt tack vare ett utmärkt initiativ av Kungsholmsklubben i samarbete med Hitta.se!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips