Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-09-04

 

Orkanen Frances närmar sig nu FloridaSatellitfoto från NASA som igår den 3 september fotograferade orkanen Frances på väg mot Florida, där 2,5 miljoner människor har evakuerats - nu återigen. Det var bara några veckor sedan orkanen Charley orsakade stor förödelse. NASAs eget Kennedy Rymdcentrum har stängts helt.

Orkaner är enorma virvelstormar med molnsystem som vanligtvis är större i omfång än en hel amerikansk stat till ytan. Tropiska cykloner, som kallas orkan i väst och tyfon i Sydostasien, får sin oerhörda energi från varmt vatten i oceanerna som förångas. När vattenångan kyls ner, värmer den luften, sänker lufttrycket och kyligare luft forsar in och sätter igång molnen i roterande stormvindar. Vindarna kan uppnå styrkor på 250 km per timme och blir då väldigt farliga, när de närmar sig land. Än vet man inte så mycket om cykloner och hur de bildas eller vilka vägar de tar. Titta gärna mer på astronomens länkförslag i den engelska texten.

BBC News Online har en nyhetsartikel idag om orkanen Frances. Där finns också en animation om hur orkaner bildas som är illustrativ.

CNN rapporterar om den omfattande evakueringen i Florida och förberedelserna inför orkanens ankomst. Den rör sig nu under lördagen långsammare än tidigare och har avtagit i styrka.

Senaste informationen 5 september om orkanen Frances säger att två miljoner hem i Florida nu är utan ström. Orkanen förflyttar sig långsammare än beräknat, vilket orsaker större skada på grund av den kraftiga stormen och häftiga skyfall.

Bildspel med orkanen Frances härjningar den 5 september i Florida.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips