Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-11-01

 

Intelligenta webbtjänster

Här kan man diskutera med Alice, som vunnit pris år 2004 i tävlingen om bästa artificiella svarsfunktion på webben. Jag testade henne på engelska - men blev ganska trött på hennes svar. Det blev mycket rundgång. Pröva själv! Fast det är inte lätt att vara Alice, som inte blivit begåvad med den mänskliga flexibiliteten.

Då tycker jag bättre om det sätt som svenska Humany.com har använt artificiell intelligens för intelligenta svarsfunktioner. Lidingö Stad har låtit charmerande Malin bli en mänsklig brygga, när vi ställer frågor och får svar. Då fungerar artificiell intelligens utmärkt.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips