Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-11-05

 

Ny webbtjänst informerar om cancer

En ny interaktiv webbportal Påverka Din Cancerrisk har öppnats, rapporterar Computer Sweden.


"På portalen kan besökaren få allmän information om cancer och även en uppskattning om risken att drabbas av cancer. Portalen har information om de tolv vanligaste cancerformerna , information om riskfaktorer och tips för hur det går att påverka risken att drabbas av farsoten.

Interaktiv portal
Unikt i sammanhanget är att portalen är interaktiv. Och genom att besvara frågor om kön, ålder, längd och vikt och relvevanta hälso- och livsstilsfrågor för den aktuella cancerformen får besökaren en uppskattning av risken att drabbas. Tanken är att göra allmänheten medveten om möjligheterna att genom enkla förändringar livsstil och levnadsvanor reducera risken att drabbas av cancer.

Svensk version
Enkla råd är behåll en hälsosam vikt, var fysiskt aktivt minst 30 minuter per, ät hälosamt, drick en alkholhaltig drink per dag, skydda dig mot solen och kanske framförallt, rök inte."


Forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet har i samarbete Harvard School of Public Health tagit fram webbportalen. Påverka Din Cancerrisk är ett samarbete med Radiumhemmets Forskningsfonder.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips