Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-11-03

 

Vetenskap & Hälsa - Det goda åldrandet?

Framstående åldersforskare i ny skrift om äldreboomen

"Om tio-femton år har antalet äldre över 80 år i Sverige ökat från 450 000 till 830 000 individer. I det första numret av tidskriften Aktuellt om VETENSKAP & HÄLSA redogör framstående åldersforskare i Skåne för vad detta betyder för framtidens omvårdnad av de äldre äldre. Läs också om de vetenskapliga strategierna mot hjärnsjukdomar, högt blodtryck, muskelsvaghet mm."

Tidskriften har tagits fram till Forskningens Dag 2004 som går av stapeln 2-3 november i Lund och Malmö med temat: Det goda åldrandet? - Att bli gammal i en åldrande befolkning

Här finns många intressanta artiklar om de som blir riktigt gamla, om hur vi håller oss alerta både till kropp och själ, om bostad på ålderns höst och mycket annat. Välskrivna artiklar och många stora och vackra foton.

Tidskriften ges ut av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och av Universitetssjukhusen i Lund och Malmö. Den kan laddas ner som gratis pdf-fil och är på 32 sidor.

Ladda ner pdf-filen till din egen dator och läs sedan artiklarna i lugn och ro när du får tid och lust.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips