Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-12-27

 

Du gamla, du sjuka

Under perioden 4 - 14 december 2004 har Maciej Zaremba publicerat i Dagens Nyheter en mycket uppmärksammad artikelserie i fem delar om sjukskrivningarnas och vårdköernas Sverige. DN har också gjort en sammanställning av alla läsarsynpunkter.

Om du missat någon del eller inte har hört talas om artikelserien, kan du läsa den på nätet.

- Lyssna på hjärtat i Hoting
- Arg, besviken, sjukskriven
- Miraklet i Oviken
- Sexualiteten i Jämtlands län
- Välkommen till fattigsjukvården|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips