Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-12-25

 

Midvinternattens galaxer


Omkring 40 miljoner ljusår bort ligger den spiralformade galaxen Grus, denna enorma konstellation som liknar vår egen Vintergata. De blå bildningarna består av massiva unga stjärnor, som är åtskillilga hundra ljusår i diameter. Nyligen skedde en kraftig stjärnexplosion här. Bilderna är tagna av NASAs Södra Europeiska Observatorium. Varje dag publiceras nya, sagolikt vackra foton från rymden - en rik källa att ösa ur.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips