Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-12-27

 

Hade djuren det bättre på 1800-talet?

Med analyser av domstolsprotokoll har det varit möjligt att visa att djur hade ett egenvärde på landsbygden i södra Sverige också innan de borgerliga uppfostringskampanjerna för djurskydd påbörjades under de sista decennierna av 1800-talet.

Sverige fick sin första djurskyddslag 1857. Niklas Cserhalmis vid SLU försvarade nyligen sin avhandling som bygger på 500 djurplågerimål kring våld, vanvård och svält från 1860-65 och 1920-25 i Malmöhus, Jönköping och Östergötlands län. I rättegångsprotokollen har både myndighetspersoner, åtalade och vittnen kommit till tals. Det framgår att människorna i gemen hyste medkänsla med djur.

De fall som redovisas i avhandlingen rör bland annat våld, svältfödning och magra djur som fått arbeta alltför hårt. Ett fall rör en baron XX som svältfödde sina djur i Jönköpings län och där hans drängar och pigor anklagade honom för djurplågeri. I slutet av 1800-talet dömdes omkring 1000 personer per år för djurplågeri i Sverige.|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips