Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-12-27

 

Julens naturkatastrof i SydostasienBBC News
har videofilmer med bildsekvenser på invällande vågor och berättelser av ögonvittnen som i timmar kämpat mot vattenmassorna - här finns ett tiotal videofilmer med ögonvittnesskildringar från Sri Lanka, Maldiverna, Södra Indien, Thailand och Indonesien (på engelska).

Klicka på länken i högra kolumnen "BBC NEWS: VIDEO AND AUDIO - See the devastation caused by the tsunami". Välj sedan "Eyewitness Acounts" och man kan då välja bland videofilmerna i högra kolumnen. Mamman som berättar om familjens skräckupplevelser på Maldiverna är lätt att följa med i (på engelska) och hennes upplevelser gör att man lätt kan leva sig in i skräcken för de berörda människorna, inte minst för ländernas egna invånare, som nu har förlorat allt.

Man kan också läsa om ögonvittnesskildringar.

Här finns många länkar till videoupptagningar och till förklaringar av mekanismerna bakom dessa fruktansvärda naturkrafter.

Amerikanska forskare menar, att om man hade utvecklat ett varningssystem för den här typen av jättevågor - tsunamis - som uppstår vid jordbävningar under vattnet i jordbävningstäta områden, så hade många människoliv kanske kunnat räddas.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips