Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-12-27

 

Ny internetdator på det nya året!

Både norska Seniornett och finska Seniorhuset har de senaste veckorna haft artiklar med tips till seniorer, som vuxit ur sina "gamla" datorer.

Skall man köpa nytt eller köpa begagnat? Skall man köpa PC eller Macintosh? I de här artiklarna kan man få litet tips och synpunkter och sedan är det naturligtvis den egna kassan, de egna erfarenheterna och de egna bedömningarna som avgör beslutet.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips