Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-01-19

 

24timmarsbloggen

Hur mycket känner du till om arbetet med 24-timmarsmyndigheten? Hört om det, men inte hittat något som fångat mitt intresse, svarar du kanske.

...."Idag har 24-timmarsmyndigheten svällt till att beröra varje del av den offentliga sektorn, och viktiga aspekter av våra liv. Stora pengar är inblandade och de flesta människor kommer att påverkas, antingen som utvecklare och offentliganställda eller som användare och medborgare. Men ännu så länge sker mycket i det tysta, innanför myndigheters och förvaltningars låsta portar. Få utanför är invigda eller intresserade. Det gäller för politiker, journalister och vanliga medborgare lika. Expertvälde råder. 24-timmarsmyndigheten har fått fel fokus när endast teknikpressen är intresserade. Det rör sig om den mest omvälvande förändringen av svensk offentlig förvaltning på mycket länge - och borde därför vara intressant för alla.

Vi tror att det behövs mera öppenhet och genomskinlighet. Vi tror på en fristående mötesplats för nyheter, kommentarer och kritisk debatt om 24-timmarsmyndigheten. Därför startar vi 24timmarsbloggen. Vi är själva engagerade i 24-timmarsmyndigheten på olika håll och på olika sätt, via universitet, statsförvaltning och kommun. Dock, när vi bloggar gör vi det som enskilda, inte företrädare för arbetsgivare och uppdragsgivare. Vi kommer också regelbundet att bjuda in intressanta gästbloggare. Och vi hoppas förstås att du som läser ska vilja kommentera och diskutera inläggen. För det är ju tanken med en blogg: att sudda ut gränsen mellan sändare och mottagare.

Let´s blogg!

Björn Hagström Patrik Hamberg Lars Ilshammar Kal Ström"


Den här helt nystartade 24timmarsbloggen kan förhoppningsvis innebära att vi är många som blir intresserade, att vi kan ta del av vad som händer i diskussionens former och får möjlighet att själva delta med frågor och synpunkter.

Kolla upp vad som skrivs och diskuteras i den här bloggen då och då!

(via Erik Stattins blogg)


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips