Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-01-20

 

När Bryssel upptäckte bloggandet

"Commissioner Wallström! The voice echoed through the achingly desolate corridors of the Berlaymont building."

En engelsk satir med anledning av att Margot Wallström har börjat blogga från Bryssel.

Här finns också många europeiska länkar om politik och annat för den intresserade.

via Bengt O. Karlssons Euroblog - A Northern Perspektiv


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips