Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-01-24

 

IT-tekniken ska bli mer seniorvänlig

KomIT i Göteborg hade ett uppskattat heldagsseminarium tillsammans med seniorer i slutet av 2004 skriver Här & Nu, KommunalPensionären på sid 12 (länk till pdf-fil på nätet). Diskussionerna tog utgångspunkt i de deltagande seniorernas syn på dagens teknik. Ett enklare språk och en mera logiskt uppbyggd information efterlystes bland annat.

KomIT vill med sitt arbete medverka till att regeringens proposition "Ett informationssamhälle för alla" ska kunna infrias. Det första seminariet tog fram ett dussintal intressanta frågeställningar som nu bearbetas vidare.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips