Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-01-20

 

Kompetenshöjning inom äldreomsorgen rivstartar

Regeringens satsning på kvalitets- och kompetensutveckling inom äldreomsorgen, Kompetensstegen, inleds den 24 januari med konferenser i Göteborg, Örebro, Lund, Stockholm, Nässjö och Umeå, meddelas från Socialdepartementet. Vid konferenserna deltar vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson och generaldirektör Kerstin Wigzell samt cirka 180 kommuner med representanter från kommunstyrelser.

Kompetensstegen är en flerårig nationell satsning för att stödja kommunernas långsiktiga kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete i vård och omsorg om äldre. Under åren 2005-2007 avsätter regeringen sammanlagt drygt en miljard kronor till satsningen.

Vid uppstartsträffar i hela landet under februari får ansvariga för äldreomsorg från kommunerna delta i workshops, diskutera exempel och få inspiration kring kompetensutveckling. Drygt 1200 representanter från kommunernas äldreomsorg har redan anmält sig.

"Kvalitetshöjningen ska ske utifrån de äldres perspektiv genom kompetensutveckling av personalen som finns ute i verksamheten närmast den äldre." Denna målsättning kan förhoppningsvis skapa nya förutsättningar både för de äldre och för personalen, förutsatt att arbetsorganisationen och kommunernas ekonomiska resurser inte lägger hinder ivägen. Ylva Johansson har arbetat snabbt. Vi håller tummarna att framgång och förnyelse kan skapas i det här stora kvalitetsprojektet.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips