Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-01-20

 

Några glas konjak och trötthetens politik"Då jag stiger upp, är jag genomtrött och måste dricka några glas konjak för att åter bli arbetsför."

Så beskriver en affärsman sin tillvaro då han 1894 uppsöker läkare för sömnlöshet, ångest och malande huvudvärk, skriver Karin Johannisson, professor i idéhistoria ur ett historiskt perspektiv i sin krönika på Utvecklingsrådets webbplats. Och hon fortsätter:

"Likt ett trött tvillingpar påminner sekelskiftena 1900 och 2000 om varandra i upplevelsen av en växande ohälsa. Samtiden kännetecknas i båda fallen av hög förändringstakt, stegrat informationsflöde, ny teknik och hektisk konsumtion av ting och upplevelser. Nya diagnoser namnger och legitimerar de symtom som individen visar i en starkt prestationspräglad kultur. Trötthet blir ett emblem för en kultur i kris."

Krönikan är läsvärd - författad av en idéhistoriker som i sina böcker försökt tränga in i sambandet mellan kropp och själ i vår egen kultur ur ett historiskt perspektiv och här reflekterar om samtiden utifrån denna kunskap.

Webbplatsen Utveckla.nu hos det statliga Utvecklingsrådet har mycket annat också att bjuda på. 24-timmarsmyndigheten skrivs det om överallt. Här kan man läsa om myndigheternas egna bilder inifrån verksamheten - Service i medborgarnas tjänst och Framtidens myndighet - så ser den ut. Lättillgängligt!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips