Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-01-29

 

Ny webbläsare - Firefox-explosion!

Känner du till att webbläsaren Firefox, som lanserades så sent som den 9:e november 2004, redan har tagit mer än 5 % av Internet Explorers marknadsandel? Det är många miljoner som har bytt till Firefox världen över! Hittills!

Varför då? Jo, Firefox är snabb, säker, användarvänlig, den är utvecklad med öppen källkod, en nedbantad webbläsare men kraftfull, den är gratis och utvecklas kontinuerligt av tusentals intresserade programmerare.

Med Firefox slipper man skydda sig mot alla virusattacker som ständigt plågar Internet Explorer-användare.

Bakgrundent ill Firefox är spännande. En ung 14-årig programmare, Blake Ross, intresserad av kodning, lade grunden till en ny webbläsare. Den ansedda tidskriften Wired, har en fascinerande berättelse om hur Firefox tillkom. Senare har en ung nyzeeländare, Ben Goodger, tagit över utvecklingen.

Blev du intresserad av Firefox för egen del? Man kan ju alltid pröva när det är gratis!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips