Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-02-20

 

Drömmen som blev en mardröm

"Jag är benägen att säga att det inte räcker med upprop, det behövs tydligen uppror för att Sverige ska bli ett land där man vågar bli gammal.

I dag känner jag att jag faktiskt inte vågar."


Så skriver Barbro Westerholm, avgående ordförande i SPF, Sveriges Pensionärsförbund, tidigare GD för Socialstyrelsen och riksdagsledamot, i sin senaste ledarartikel i Veteranposten.

Ledaren handlar om den dåliga behandlingen av sjuka och svaga äldre. "Den nya utredningen "Beviljats men inte fått" (SOU 2004:118) pekar på att kommunerna inte planerar i tid för sina äldre, varken på kort eller lång sikt. Sverige har utomordentligt bra statistik över folks hälsa och vårdbehov och det är lätt att räkna ut vilken hjälp som kommer att behövas."


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips