Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-02-16

 

Flera miljoner saknar dator

Dataföreningens ordförande, Rolf Berndtson, är bekymrad över att 2,5 miljoner svenskar saknar dator i hemmet enligt en rapport från World Internet Institutet, skriver Computer Sweden. När 24-timmarsmyndigheten nu ligger i startgroparna kan man i värsta fall få leva med två system: det gamla och det elektroniska menar Dataföreningen i sitt remissvar till regeringen om tilliten till IT. Enligt WIIs undersökning uppger nära hälften av dem som saknar dator i hemmet att de är ointresserade av IT.

Dataföreningen föreslår att företagsdatorer säljs billigt i stället för att skrotas och att bred datautbildning som leder till datakörkort ges, förslagsvis i studiecirklar.

I en kommentar till artikeln skriver Tore Mellberg om Folk-datakörkort:

"Att intresset för IT än så länge är lågt hos en stor del av befolkningen är naturligt. Man ser helt enkelt inget bra användningsområde. Till viss del kommer upplevelseindustrin, media och elektronikbranschen att ändra på detta när integrerade TV-Dator-system med bredbandskoppling kommer att säljas kommersiellt. Dessa apparater kommer också att kunna användas till elektroniska tjänster. Det är detta som är den framtida folkdatorn.

Jag tror att ett "Folk-datakörkort" borde utvecklas, där man fokuserar mindre på Office-paket och mer på elektroniska och interaktiva tjänster och informationssökning. Då kan man som Rolf Berndtson skriver starta studiecirklar och på bred front engagera folkbildningen. Då handlar det om demokratiutveckling utifrån ett medborgarperspektiv. Studiecirklarna kan då vara flexibla, dvs. helt eller delvis gå på distans."


Det finns sedan 1997 en ideell förening som arbetar i denna anda - SeniorNet Sweden. I de 40 klubbarna spridda över landet ges pröva-på-utbildning och det pågår inom riksföreningen försök med nätcirklar på distans.

Tyvärr kan inte en liten organisation helt utan externa resurser klara av den gigantiska uppgift som det är att få 2,5 miljoner svenskar IT-kunniga och IT-entusiastiska. Men konceptet finns och fungerar utmärkt.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips