Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-02-19

 

24timmarsbloggen tipsar om veckans IT-nyheter

Här finns artiklar från Computer Sweden som du inte vill ha missat under veckan.

Patientjournaler läggs ut på internet igen. För några år sedan stoppade Datainspektionen de elektroniska patientjournaler som lades ut på nätet i samband med ett landstingsprojekt. Nu är det dock blivit möjligt att åter igen uppta projektet.

Computer Sweden Sverige säger ja till strypt spamflöde. För första gången får svenska myndigheter en verklig chans att komma åt spamfrågan. Liberalare regler banar för en hårdare sållning. Myndighetssverige välkomnar de nya riktlinjerna.

Källa: 24timmarsbloggen


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips