Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-02-13

 

Skapa PDF-dokument med CutePDF

Får du ibland problem med att dina vänner inte kan öppna dina dokument som du sänder över? Adobe Acrobat Reader har väl nästan alla på sin dator för att kunna läsa pdf-filer.

Nu finns det också en gratis produkt som gör att du kan tillverka dokument i pdf-format -CutePDF Writer . Det är en drivrutin som skapar dina dokument med CutePDF när du skrivit t ex ett dokument i MS Word eller i andra program. I stället för att skriva ut dokumenten med text, figurer och tabeller på din skrivare skapas en pdf-fil med CutePDF Writer.

CutePDF Writer finns för gratis nedladdning - för Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/2003.

Utvald som en av de 50 bästa gratisprogrammen i april 2004 av Computer Shopper.

via Delicious


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips