Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-02-14

 

Svensk expedition i vinterkalla Sibirien

Under minst sex månader ska Johan Ivarsson och Mikael Strandberg utforska det karga och oexploaterade området kring floden Kolyma i Sibirien. I ord, bild och med filmkamera ska de dokumentera livet där, naturen, sina möten med människorna, strapatser och glädjeämnen. Mikaels fru deltog på TV i Gokväll för någon vecka sedan och berättade om strapatserna.

De omfattande dagboksanteckningarna är spännande läsning. De är skrivna direkt ur hjärtat, och med en närvaro som fascinerar. Webbplatsen är snygg, välgjord och pedagogisk. Så följ med expeditionen på kartan, läs de kontinuerliga rapporterna och de längre beskrivningarna av folket, floran och faunan eller titta på fotografierna i bildgalleriet!

Dagens rapport från den 13 februari 2005 finns redan på webben.

"Bekymmer. Det är söndag den 13 februari idag, -30°C och det snöar och blåser starka sydvindar, orsaken till detta milda väder. Till följd av en rejäl förkylning så ligger vi stilla idag, inneboende hos Pavel och Ivan i en liten timmerstuga vid N 67°34'01.2 och Ö 155°46'56.5. 25 km på 2 dagar."

Här finns mer att läsa från expeditionen - texterna är blandade på engelska och svenska. Man kan teckna sig för att få reseberättelsen via epost så fort som något nytt skrivs.

via PC för Alla


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips