Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-02-18

 

Överbrygg IT-klyftan nu!

Computer Sweden har idag upplåtit hela ledarsidan till ett mycket kraftfullt upprop riktat till regeringen. Undertecknare av uppropet är Dataföreningen, Folkbildningsförbundet och inte mindre än fem stora pensionärsförbund och även några andra organisationer.

Artikeln är lång och det krävs kod för att läsa den på CS hemsida. Budskapet framgår av Dataföreningens artikel för några dagar sedan som går att läsa på webben - Flera miljoner saknar dator.

Uppropet avslutas som följer:

"Utbyggnaden av infrastrukturen pågår. Lösningar finns för att ge alla tillgång till datorer till rimlig kostnad.

Varför inte lösa de återstående problemen med kunskap och motivation?

Medborgarna kan kräva tillgång till samhällets tjänster på lika villkor. Det är en jämställdhetsfråga!

Vi vill att Sverige ska återta initiativet och bli det första landet med ett e-samhälle för alla.

Sverige har ett brett föreningsliv och en omfattande folkbildningsverksamhet som har förutsättningar att nå många.

Regeringen har ett ansvar för att motverka utanförskap.

Vi räknar med regeringens engagemang, så att de resurser som kan sättas in får största möjliga effekt.

Som ett första steg inbjuder vi regeringen och andra berörda parter till samtal om hur IT-klyftan ska överbryggas."


Förhoppningsvis kommer nu samtal till stånd inför slutarbetet med IT-proppen senare under året. Uppropet inriktar sig på att det inte är bara datorer och uppkopplingsmöjligheter som behövs utan framför allt förmåga att kunna utnyttja den nya tekniken.Ett gigantiskt folkbildningsarbete står för dörren!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips