Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-02-18

 

Seniorer som bloggar

Hittade nyss en utvärdering av min instruktionsblogg Gör hemsida med Blogger hos Frihetens Vingar, inlagd redan 23 november 2004. Tack, Bengt! Jag lägger in en notis här i Surftips - Seniorer. Kanske kan det ge en impuls till några fler seniorer att komma igång med att skriva på webben. Vi är väldigt underrepresenterade enligt statistiken, trots att seniorer använder mycket tid ute på nätet.

"Seniorer som bloggar - Bra instruktioner

Kikade runt efter enkla och bra instruktioner om hur man kommer igång med Blogger och fann att gammal är äldst. En grupp som jag alltid har tyckt kan tillföra så mycket som alldeles för sällan kommer till tals har hittat blogger.

Seniornet har tydliga instruktioner om hur man enkelt kan publicera med hjälp av blogger."......|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips