Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-02-10

 

Ingen finansiering till KomIT

På KomITs hemsida kan vi nu läsa följande: "Den finansieringslösning som vi hoppades kunna skapa för KomITs verksamhet under 2005 har inte kunnat realiseras. Detta innebär att KomITs verksamhet tills vidare kommer att vara vilande".... KomITs verksamhet är "tillämpad forskning och innovationsverksamhet med fokus på ökad tillgänglighet av IT för seniorer och innovativa IT-baserade produkter och lösningar som kan stödja seniorernas delaktighet i samhället och fortsatt självständighet med hög livskvalitet."

SKPF - Svenska KommunalPensionärernas Förbund - beklagar att projektet nu läggs i malpåse. "Vi anser att det är ett oerhört viktigt projekt. De rikstäckande pensionärsorganisationer har funnits med och bidragit med sina ideer och förslag."

SKPF har i dagarna skickat en skrivelse till de fem berörda ministrarna och uttrycker sin oro över bristen på finansering, inte minst med tanke på att bl a

- "Ulrika Messing driver en IT-politisk strategigrupp med syfte att finna för Sverige strategiskt viktiga områden inom IT-området."

En kommentar: Verkligheten är plågsamt dyster! Äldre kan bli utestängda från IT-samhället! Vårt samhälle är på väg in i ett 24-timmarssamhälle som bygger på att tjänsterna blir elektroniska och kräver att alla medborgare har åtkomst till datorer och kan bruka dem. Statistitiken visar att de digitala klyftorna riskerar att utesluta en stor del av seniorerna från tillgång till de samhälleliga tjänsterna, om inget görs. KomIT-projektet läggs nu ner. SeniorNet Sweden hade under några av sina första år fr o m 1997 bidrag till sin finansiering med offentliga medel, men inte nu längre.

Hur tänker sig beslutsfattarna att denna ekvation skall gå ihop?


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips