Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-02-11

 

Japanska bilder

Den japanske fotografen Hiroji Kubota bodde utomlands i 35 år. Nu har han rest runt i Japan i fyra år för att fotografera sitt gamla hemland - det svåraste av allt. BBC News visar hans foton i ett bildspel , som lyfter fram unika japanska seder och människor och inte minst vacker natur.

Fotot visar barn i Tokyo som tillverkar den speciella kalligrafiska Kakizome till nyårsfirandet. Traditionen daterar tillbaka till Heian perioden när barn till högre ståndsfamiljer utförde den här ceremonin. Varje år samlas barn från hela Japan i Budokan Hall, bredvid kejsarpalatset i Tokyo, för att göra Kakizome.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips