Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-02-22

 

Helix NebulosaNASA har med Hubbles rymdteleskop, satelliter och annan utrustning gett oss otroliga möjligheter att se vår vackra jord och vår bländande vackra rymd. Allt är gratis på webben, bara ett klick ifrån oss. Jag kommer att lägga in fantastiskt vackra bilder från rymden och jorden då och då - varför inte njuta av den skönhet som naturen och tekniken erbjuder?

Helix är en spiralformad nebulosa, den närmaste jorden, bara 700 ljusår bort i riktning mot Aquarius och sträcker sig över en yta av 3 ljusår. Svindlande!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips