Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-02-20

 

Lätt att göra fel trots goda avsikter

24timmarsbloggen gör en mycket kritisk analys under rubriken "Finn 247 fel" av den nya webbsidan 24sju.se - Ett öppnare och enklare Sverige, en webbplats som 24-timmarsdelegationen står bakom .

"24-timmarsdelegationen har lanserat en ny webbplats där man ska kunna följa 24-timmarsdelegationens arbete. På webbplatsen, som lanserades i förra veckan, kan man i dagsläget läsa två rapporter i pdf-format. Så långt allt väl.....

....Om 24-timmarsdelegationen ska vara pådrivande i utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten i Sverige måste även deras webbplats vara ett föredöme för den offentliga världen. 24sju.se är istället direkt pinsam. Just nu innehåller sidan egentligen bara två länkar till lika många pdf-filer. Trots sidans enkelhet misslyckas de med att följa Vägledningen för 24-timmarswebben på många punkter."


24-timmarsdelegationen har några länkar på sin hemsida som kan vara intressanta att titta närmare på. Delbetänkandet E-tjänster för alla och videofilmer från juniseminariet 2004 E-tjänster för äldre,som vi tidigare har tipsat om här - Äldre och Internet.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips