Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-02-23

 

Nätnyheter ersätter inte tidningar

Men för allt fler kompletterar de nyhetsinformationen, inte minst för unga. För dem blir nyhetsinformationen något som de surfar in på när de samlar annan information på nätet.

Det här framkommer i Annika Bergströms doktorsavhandling i journalistik och masskommunikation vid Göteborgs Universitet som läggs fram den 4 mars. Titeln är nyhetsvanor.nu Nyhetsanvändning på internet 1998 till 2003. Hon har gjort enkäter men också intervjuer i fokusgrupper med personer i åldrarna 15 - 85 år om hur de använder nyhetsmedia.

Annika har också varit medförfattare i en volym på 50 sidor som Teldok och Vinnova gav ut i december 2002. Den är i pdf-format och kan laddas ner gratis till egna datorn. Rapporten är läsvärd och av slutsatserna framgår det bl a att vi kan förvänta oss en ny form av nyhetskonsumtion framöver. Högst angelägna frågor med andra ord!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips