Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-02-26

 

Vad händer vid akupunktur?

Varför är det många som blir bättre efter akupunktur? Nu har forskare vid rehabmedicin vid Linköpings universitet kunnat visa intressanta resultat genom att mäta blodflödet i musklerna under huden vid akupunkturstimulering med nålar.

Kunskapskanalen - Vetenskapslandet visade den 9 februari 2005 en tre minuters videofilm om detta.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips