Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-02-24

 

Naturfoton som synliggör klimatförändringarna

Det är mycket påtagligt hur klimatförändringar påverkar naturen i det fotobildspel som BBC News visar. Här visas foton tagna med 70 års mellanrum och andra tagna med bara fem år emellan. Fotona är tagna av den amerikanske miljöfotografen Gary Braasch och visar klimatförändringar från hela världen. Första fotot i bildspelet är från Argentina och man ser en glaciär som heter Upsala.

På hemsidan World View of Global Warming kan man läsa om bakgrunden till ett projekt som Braasch har genomfört under de senaste fem åren för att dokumentera effekter av global uppvärmning. Här finns i de olika avsnitten (länkar upptill och nedtill) många vackra foton och intressant läsning om klimat och klimatförändringar. Hans foton har ställts ut på olika håll. Med sitt arbete vill han göra oss bättre informerade och få oss att handla - alla kan vi göra vårt i Kyotoavtalets anda.

Det finns ännu fler vackra foton på Braaschs hemsida - t ex den första isblå bilden under länken Climate som visar en isgrotta i Antarktis bildad som en konsekvens av global uppvärmning. Här finns också mycket annat vackert att botanisera bland.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips