Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-02-25

 

"Lägg ned 24-timmarsprojektet!"

Det skriver Computer Sweden idag och informerar i tre artiklar om den revirstrid som pågår. Statskontoret anser bl a i ett brev till 24-timmarsdelegationen angående dess framtidsplaner att det blir dubbelarbete när Statskontoret redan har informationssajten Sverige.se.

24-timmarsdelegationen tillsattes 2003 av regeringen och skall arbeta fram till 2006 med Eva Fernvall som ordförande. Hon har rutit till under hösten om dåligt stöd från regeringen och går nu över till Apoteket som marknadschef men skall fullgöra sitt 24-timmarsuppdrag, vilket är att se till att användningen av elektroniska tjänster ökar i offentliga sektorn till nytta för medborgare och företag.

Men arbetet har gått trögt, det är många kockar och nu tillsätter regeringen fem nya arbetsgrupper för att "lösa problemet".

För en vecka sedan kritiserade 24timmarsbloggen delegationens nya hemsida 24SJU.se. Idag är den tom och har en uppgift om att den är under uppbyggnad.

"24-timmarsdelegationen utgår från livssituationer. En prioriterad situation är Äldre. Målet är att åstadkomma en individualiserad brevlåda för e-tjänster för alla medborgare i Sverige....

....Ett stort värde med att fokusera en målgrupp med så sammansatta behov som de äldre är att IT:s möjligheter att koordinera och integrera tjänster från olika huvudmän utnyttjas."


Tyvärr verkar inte arbetet för de äldre ha kommit särskilt långt.

I Danmark har de lyckats bättre.IT-BORGER kallar de sitt projekt och deras hemsida vänder sig verkligen till medborgarna med en mängd tjänster. Här finns även gratis kurser i diverse IT-program - mycket imponerande.

Även Norge och Finland har satsat på att ta fram IT-utbildningar som ligger gratis på nätet. Varför gör inte också Sverige det , inte minst för alla äldre som ännu inte har fått del av IT-samhällets nya möjligheter?


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips