Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-03-16

 

Den nyaste tekniken på Cebit-mässan

Om du vill hänga med på den senaste teknikutvecklingen inom branschen kan du läsa Computer Swedens artikel "10 trender på Cebit-mässan" som sammanfattar vad som visats på den stora mässan som avslutas idag.

Triple Play med data, tv och telefoni via bredbandet blir viktigt för seniorer. Det kan bli ett sätt att kommunicera på internet utan att man behöver skaffa dator och datorkunskaper.

Skype har kommit långt med IP-telefonin. Alla som har en internetuppkopplad dator kan skaffa ett headset med mikrofon, ladda ner Skypeprogrammet gratis och sedan telefonera gratis till andra med Skypetelefoni. Eller betala en blygsam avgift för att ringa med Skype från datorn till vanliga telefoner. Mycket enkelt och värdefull teknikutveckling!

Återförsäljarna blir konsulter - det kan också gagna oss seniorer som behöver mycket rådgivning för att komma igång med tekniken och hjälp när prylarna krånglar.

Läs hela artikeln som även finns som länk på SNS hemsida idag!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips