Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-03-05

 

Botticelli i digital skrud

Botticellis Venus är här sammansatt av 3528 foton från Flickrs fotodatabas. Bilden är uppbyggd av foton som har kodats med beteckningen "kärlek". Sedan är det en duktig programmerare, Jim Bumgardner , som har skrivit ett program i Perl med ImageMagick, där han använt informationen i de små bilderna för att slutresultatet skall bli så här intressant.

Det finns flera härliga mosaikfoton, som man kan se som bildspel genom att klicka på länken "View as Slideshow".

Vad mycket roligt och vackert det går att göra med foton!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips