Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-03-11

 

Aktuellt från 24-timmarsdelegationen

Undrar du hur arbetet med 24-timmarsmyndigheten framskrider? Då finns det litet nytt material att läsa på deras hemsida.

Lägesrapport Februari 2005
- E-legitimation för säkra e-tjänster

Broschyr, 24-timmarsdelegationen
- Utveckling av offentliga e-tjänster

Under länken Rapporter m.m.

- Statskontorets rapport "E-tjänster och besökare på offentliga webbplatser" - Lägesbeskrivning februari 2004.

Under länken Betänkanden i SOU-serien m.m.
- Delbetänkande "E-tjänster för alla", (SOU 2004:56).

Alla rapporterna kan laddas ner i pdf-format till den egna datorn.

Under Länkar finns ett tjugotal institutioner som 24-timmarsdelegationen valt att lyfta fram som goda exempel.

Följ också 24timmarsbloggen som kritiskt bevakar utvecklingen med många intressanta inlägg.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips