Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-03-11

 

CS - Fortsätt att puffa för mångfald!

Lars Dahmén, Computer Sweden, följer idag upp sin ledare inför Internationella Kvinnodagen.

"Viktiga fakta:
1. Branschen blir mer mansdominerad, vilket är självgenererande.
2. Andelen tjejer som söker till tekniska utbildningar minskar år för år.
3. Internationellt sett ligger Sverige efter. Vi har en mindre jämställd bransch än andra västländer.

Jag tror inte på kvotering ? ingen vill bli "inkvoterad". Däremot måste vi lyfta fram de kompetenta kvinnorna. Utan att du märker det så sker det på konferenser, mässor och seminarier. Och även i CS ? om vi inte gjorde det skulle det bli hela nummer med slipsgubbar, inget man vill ställa sig bakom som chefredaktör.

För fem år sedan skrev jag krönikan "Krossa gubbväldet.nu". Precis som jag befarade är läget inte bättre. Och vad värre är: it-folket struntar i problemet. It-machon ser det inte som ett problem utan raljerar över "feministtrams"."


Vi såg i Sverige en kraftig ökning av antalet kvinnor som valde systemvetenskapliga utbildningar - innan IT-bubblan sprack och arbetsmarknaden för IT-kunniga kollapsade. Sedan har andelen kvinnliga studenter med IT-inriktning tyvärr minskat kraftigt.

Inom IT, liksom inom alla andra områden, behövs mångfald beträffande perspektiv och angreppssätt - kön, etnicitet, ålder - all mångfald berikar, när nu internet används i allt större omfattning av allt fler.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips