Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-03-13

 

Därför blir vi torra om huden på vintern

Kunskapskanalens Vetenskapslandet visade nyligen en videofilm på drygt två minuter om hur vi kan förhindra att huden torkar ut på vintern.

Videofilmen kan ses som webb-tv med RealPlayer eller med Windows Media Player där man kan välja snabb eller långsam uppkoppling.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips