Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-03-21

 

Ny myndighet samordnar 24-timmarsmyndigheten

Det händer mycket som rör organisationen av 24-timmarsmyndighetens tjänster för närvarande och som förhoppningsvis snabbt för arbetet framåt. Computer Sweden hade en ledare och en artikel om hur arbetet kan samlas under en ny myndighet i dagens tidning. Artiklarna kommenteras av 24timmarsbloggen.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips