Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-03-19

 

Bloggen - livsnödvändigt andningshål i förtryckarregimer

"Näst efter USA och Kina är Iran det land som har flest så kallade webblogganvändare, enskilda medborgare som fritt och ofta anonymt publicerar sina egna, ofta mycket personliga, dagboksanteckningar på nätet."

Detta är Anita Goldmans ord. Hon skrev en kolumn häromdagen i Aftonbladet om hur ...."Internet har blivit en så fantastisk källa för information och kommunikation i länder med förtryckande regimer...."

I västvärlden är bloggen ett lättillgängligt, individuellt uttrycksmedel och diskussionerna gäller mestadels om bloggande "journalister" i praktiken utmanar professionella media.

I länder utan fri press har bloggandet blivit ett andningshål - men absolut inte ofarligt, vilket den senaste tidens fängslanden är ett dystert uttryck för.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips