Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-03-16

 

Visioner och mål - regeringens syn på arbetet med 24-timmarsmyndigheten

Alla som är intresserade av utvecklingen av den svenska modellen och 24-timmarsmyndigheten är säkert intresserade av ansvarig ministers vision. Hos 24timmarsbloggen kan man läsa hela det tal som kommun- och finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg höll vid konferensen med Nätverket 24-timmarswebben den 15 mars 2005.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips