Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-03-21

 

PC-Adapter för darrig mushand

Glöm inte bort att kolla av norska Seniornetts hemsida då och då! Där finns bra artiklar för seniorer som vill ha hjälpl med IT-användningen.

Om du t ex skakar litet på handen, så att det är svårt att använda datormusen, har IBM tagit fram en liten adapter, som man pluggar in mellan musen och datorn - och så är alla problem lösta.

Adaptern säljs av en brittisk firma på webben och kostar under 700 SEK.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips