Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-05-15

 

Varför blir inte fotot bra i skrivaren?

Hur kan digital tryckteknik förbättras? I och med digitalkamerornas intåg blir kvaliteten på utskrifterna allt viktigare. Hittills har resultatet i skrivaren inte blivit lika bra som bilden i datorn. Forskare vid Mittuniversitetet har tagit sig an problemet och arbetar med pappret i fokus för att få utskrifterna att bli så bra som möjligt.

Webb-TV är en tjänst hos Forskning.se. Serien Vetenskapslandet produceras av Universitets-TV i Göteborg i samarbete med flertalet universitet och högskolor samt Utbildningsradion.

Välj en spelare för att se det här inslaget på drygt fem minuter.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips