Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-06-05

 

Delta i språkkryss!

Språkkonsulterna anordnar varje månad en tävling, där man kan vinna en bok. Den här månaden handlar den om webbplatser som är tillgängliga för alla, seniorer, funktionshindrade m fl. "Tillgängliga webbplatser i praktiken" av Helena Englund och Maria Sundin heter vinsten.

Du kan testa dina kunskaper i grammatik, stavning och ungdomsspråk i Språkkrysset och behöver inte ha alla rätt för att vinna - alla deltar i utlottningen, oavsett poäng, som är den 30 juni.

Nyttigt och roligt och man kan direkt se vad man gjorde rätt och vad man gjorde fel.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips