Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-06-08

 

Hem-PC eller bredbandsubvention?

hem-PC Moderaternas IT-talesman har dragit igång debatten om hem-PC-reformen - de vill skrota reformen och använda resurserna till att skapa nya jobb (krävs webbkod för att läsa artikeln).

Socialdemokraternas IT-taleskvinna vill vidga den till de grupper som inte har tillgång till datorer idag, bl a pensionärer.

Statskontoret håller på med en utredning om hem-pc som troligtvis inte hinner bli klar till IT-propositionen i sommar.

Vad tycker då medborgarna? Computer Sweden har tillsammans med Demoskop frågat 1.500 svenskar. I valet mellan subvention för hem-pc eller bredbandsaccess väljer 54 procent billigare bredband, inte minst låginkomsttagare.

-" Stödet för hem-pc förefaller vara ljumt. De flesta säger att de skulle ha köpt pc ändå. Det är så pass många som redan skaffat pc att bredbandsaccess i stället ses som nästa steg, säger Markus Uvell, vd på Demoskop."

Hem-pc-reformen har haft en oerthört stor betydelse och har gett svenskarna en topplacering som IT-nation. Men det finns grupper som står utanför dessa nya möjligheter till kommunikation och dit hör den stora gruppen seniorer.

Nu kommer bredbands-TV med möjligheter att komma åt samhällets e-tjänster via fjärrkontrollen till TVn. Den här tekniken ger nya möjligheter för seniorer att få del av internet på ett enklare sätt än med dyra och komplicerade datorer. För seniorer med låg pension skulle troligtvis bredbandssubvention till den digitala bredbands-TVn kunna öppna porten till internet från vardagsrumssoffan.

Lovande försök med enkla fjärrkontrolldatorer pågår vid e-Center i Vällingby och i Danmark finns en färdig prototyp. Den här utvecklingen är mycket intressant och här behövs subventioner till bredbandskostnaden.

Bildkälla: Morguefile.com


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips